Nikon D200 user manual download (Page 100 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 221
90
Referenční informace—Intervalové snímání
4
Ve spodní části menu intervalového snímání vyberte položku
Start
a tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte volbu
On
, poté stiskněte
tlačítko
. První série snímků bude zhotovena ve specifikovaný počáteční čas.
Expozice snímků bude pokračovat v předvolených intervalech až do zhotovení
všech snímků. Nemůže-li expozice snímků pokračovat při aktuálním nastavení (např.
při aktuálním nastavení času závěrky
v manuálním expozičním režimu, nebo
při menším než minutovém rozdílu mezi aktuálním časem a předvoleným časem
zahájení expozic), zobrazí se varování a znovu se zobrazí menu intervalového
snímání.
V tomto režimu se doporučuje umístit fotoaparát na stativ.
Zhotovte zkušební snímek
Před zahájením intervalového snímání zhotovte zkušební snímek při aktuálním nastavení a zobrazte
výsledek na monitoru. Nezapomeňte, že fotoaparát před expozicí každého snímku znovu zaostřuje
– není-li fotoaparát schopen zaostřit v zaostřovacím režimu Single-servo AF, nebudou zhotoveny žádné
snímky.
Použijte spolehlivý zdroj energie
Ujistěte se, že je baterie zcela nabitá, aby nedošlo k přerušení intervalového snímání. Pokud si nejste jisti,
nabijte baterii před zahájením intervalového snímání, nebo použijte volitelný síťový zdroj.
Zkontrolujte nastavení času
Před zadáním času pro zahájení intervalového snímání vyberte v menu SET UP položku
World Time
a
ujistěte se, že jsou správně nastavené hodnoty data a času u vestavěných hodin fotoaparátu (
12).
Nedostatek paměti
Je-li paměťová karta plná, zůstane časový spínač aktivní, ale nebudou zhotoveny žádné další snímky. V
takovém případě vymažte nějaké snímky, nebo vypněte fotoaparát a vložte jinou paměťovou kartu. Po
zapnutí fotoaparátu bude intervalové snímání pozastaveno. Informace ohledně obnovení intervalového
snímání, viz „Pozastavení intervalového snímání” na následující straně.
Bracketing
Nastavení bracketingu proveďte před zahájením intervalového snímání. Je-li expoziční a/nebo
zábleskový bracketing aktivní během činnosti intervalového snímání, zhotoví fotoaparát v každém
intervalu předvolenou sekvenci snímků bracketingu, bez ohledu na počet snímků specifikovaný v
menu intervalového snímání. Je-li během činnosti intervalového snímání aktivní bracketing vyvážení
bílé barvy, zhotoví fotoaparát počet snímků specifikovaný v menu intervalového snímání, a z každého
zhotoveného snímku vytvoří počet kopií specifikovaný programem bracketingu.
Krytka okuláru hledáčku
Ve všech expozičních režimech s výjimkou manuálního sejměte
očnici hledáčku a zakryjte okulár hledáčku dodávanou krytkou DK-5,
abyste zamezili ovlivňování měření expozice světlem vnikajícím do
hledáčku.
Sample
This manual is suitable for devices