Nikon D200 user manual download (Page 10 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 221
viii
Zhotovení zkušebních snímků
Před fotografováním významných událostí (jako např. svatba nebo dovolená) zhotovujte zkušební
snímky, abyste se ujistili, že fotoaparát správně funguje. Společnost Nikon nenese odpovědnost za ušlý
zisk ani škody, ke kterým může dojít v důsledku poruchy výrobku.
Celoživotní vzdělávání
Jako součást závazku společnosti Nikon k „celoživotnímu vzdělávání“ ve vztahu k podpoře a informacím
o nových produktech jsou na následujících webových stránkách k dispozici pravidelně aktualizované
informace:
• Pro uživatele v USA:
• Pro uživatele v Evropě a Africe:
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě:
Návštěvou těchto stránek získáte nejnovější informace o výrobku, rady a odpovědi na často kladené
otázky (FAQs), včetně dalších informací o digitálním zpracování obrazu a fotografii. Informace, které zde
nenaleznete, vám poskytne regionální zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace viz:
http://nikonimaging.com/
Sample
This manual is suitable for devices