Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Dell™ Vostro™ 230 Servicehandbok—
Minitorn
Obs, viktigt och varningar
Om du har en Dell™ n Series
-
dator är inga referenser till Microsoft®
Windows
®
-
operativsystem tillämpliga.
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2010 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning av detta material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken som används i denna text:
Dell
,
DELL
-logotypen och
Vostro
är varumärken som tillhör Dell Inc.
Intel
,
Pentium, Celeron
och
Core
är antingen varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Bluetooth
är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell under licens.
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
,
och startknappen i
Windows Vista
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Adobe
,
Adobe-
logotypen och
Flash
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
Andra varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse
av andra varumärken än sina egna.
Mars 2010
Rev. A00
Arbeta med datorn
Ta bort och sätta tillbaka delar
Specifikationer
Diagnostik
Systeminstallation
Moderkortsdiagram
OBS!
Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
VIKTIGT!
Ger information om risk för skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om anvisningarna inte följs.
VARNING!
Ger information om risk för skada på egendom eller person, eller för livsfara.
Sample
This manual is suitable for devices