Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Dell™ Vostro™ 230
-
huoltokäsikirja –
Minitorni
Huomautukset, varoitukset ja vaarat
Jos hankit Dell™ n Series
-
tietokoneen, tämän oppaan viittaukset Microsoft®
Windows
®
-
käyttöjärjestelmään eivät koske sinua.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2010 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.
Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
,
DELL
-logo ja
Vostro
ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä.
Intel
,
Pentium, Celeron
ja
Core
ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth
on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota Dell käyttää lisenssillä.
Microsoft
,
Windows, Windows Vista
ja
Windows Vistan
Käynnistä
-painike
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Adobe,
Adobe
-logo ja
Flash
ovat Adobe
Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin
omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Maaliskuu 2010
Versio A00
Tietokoneen käsittely
Osien irrottaminen ja asentaminen
Tekniset tiedot
Diagnostiikka
System Setup (Järjestelmän asetukset)
Emolevyn osat
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
VAROITUS:
VAROITUKSET varoittavat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita noudateta.
VAARA:
VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara
.
Sample
This manual is suitable for devices