Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Onderhoudshandleiding voor de Dell™ Vostro™ 230—
Mini Tower
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
Als u een Dell™ n Series
-computer hebt gekocht, zijn alle verwijzingen in dit document naar Microsoft
®
Windows
®
-besturingsystemen niet van toepassing .
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in deze tekst:
Dell
, het
DELL
- en
Vostro
zijn handelsmerken van Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
en
Core
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Intel Corporation;
Bluetooth
is een gedeponeerd handelsmerk, eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en wordt door Dell onder licentie gebruikt;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista en
de Start-knop van Windows Vista
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen;
Adobe
, het
Adobe-
logo
en
Flash
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en namen of ter
aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan zijn eigen merken en
handelsnamen.
Maart 2010
Rev. A00
Aan de computer werken
Onderdelen verwijderen en terugplaatsen
Specificaties
Diagnostiek
System Setup (Systeeminstellingen)
Moederbordindeling
N.B.:
duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWING:
een waarschuwing geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet
worden opgevolgd.
GEVAAR:
met GEVAAR wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aangeduid.
Sample
This manual is suitable for devices