Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Dell™ Vostro™ 230 Servicehåndbog
- Minitower
Bemærk, forsigtig og advarsel
Hvis du har købt en Dell™
-computer i n-
serien, gælder eventuelle henvisninger til Microsoft®
Windows
®
operativsystemer i dette dokument ikke.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemærker anvendt i denne tekst:
Dell
,
DELL
- logoet og
Vostro
er varemærker tilhørende Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
og
Core
er enten varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel Corporation;
Bluetooth
er et registreret varemærke, tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og som bruges af Dell under licens.
Microsoft
,
Windows, Windows
Vista
og startknappen
Windows Vista
er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande;
Adobe
,
Adobe-
logoet og
Flash
er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Andre varemærker og varenavne i dette dokument kan være varemærker eller
-
navne tilhørende de respektive ejere. Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre
varemærker og
-
navne tilhørende andre.
Marts 2010
Rev. A00
Sådan arbejder du med computeren
Fjernelse og genmontering af dele
Specifikationer
Diagnosticering
Systemopsætning
Layout af systemkort
OBS!
Angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge til at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG:
Angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt.
ADVARSEL:
Angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller dødsfald.
Sample
This manual is suitable for devices