Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 3 of 65)

Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 65
Προτού ξεκινήσετε: Dell Studio XPS 8100 Εγχειρίδιο σέρβις
file:///C|/Users/connie_sheldon/Desktop/New%20folder/before.htm[7/24/2012 8:06:47 AM]
Windows
®
7
:
Κάντε κλικ στην επιλογή
Start
(Έναρξη)
, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Shut Down
(Τερματισμός λειτουργίας).
3.
Ο υπολογιστής σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος.
4.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή. Αν ο υπολογιστής σας και οι συνδεδεμένες συσκευές δεν σβήσουν
αυτόματα όταν τερματίσετε το λειτουργικό σύστημα, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το πατημένο ωσότου
σβήσει ο υπολογιστής.
Οδηγίες ασφαλείας
Για την προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενη βλάβη, αλλά και για τη δική σας ασφάλεια, ακολουθήστε τις παρακάτω
κατευθυντήριες γραμμές για θέματα ασφάλειας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες
πρακτικές ασφαλείας, ανατρέξτε στη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, στη
διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή
σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από
την Dell™.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το από το σύνδεσμο ή την ειδική γλωττίδα και μην
τραβάτε το ίδιο το καλώδιο. Μερικά καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας. Προτού
αποσυνδέσετε καλώδιο αυτού του τύπου, πιέστε τις γλωττίδες αυτές. Όπως τραβάτε τους συνδέσμους,
φροντίστε να μένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για να μη λυγίσει κάποια ακίδα τους. Επίσης, πριν
συνδέσετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σύνδεσμοι είναι σωστά προσανατολισμένοι και
ευθυγραμμισμένοι.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στον υπολογιστή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα πριν
ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.
1.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή για να αποφύγετε τις γρατζουνιές στο κάλυμμα του
υπολογιστή.
2.
Σβήστε τον υπολογιστή σας (βλέπε
Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας
) και όλες τις προσαρτημένες
συσκευές.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το βύσμα του από τον υπολογιστή σας
και, στη συνέχεια, βγάλτε το άλλο βύσμα του από τη συσκευή δικτύου.
3.
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τηλεφώνου ή δικτύου από τον υπολογιστή.
4.
Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.
5.
Αποσυνδέστε όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τον υπολογιστή σας.
6.
Πιέστε και αφαιρέστε τυχόν εγκατεστημένες κάρτες από τη μονάδα ανάγνωσης κάρτας μνήμης «19 σε 1».
7.
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να γειώσετε την πλακέτα του συστήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του υπολογιστή, γειωθείτε αγγίζοντας μια άβαφη
μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε, αγγίζετε
κατά τακτά χρονικά διαστήματα την άβαφη μεταλλική επιφάνεια ώστε να απομακρύνετε τον στατικό
ηλεκτρισμό που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων
Sample
This manual is suitable for devices