Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 2 of 65)

Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 65
Προτού ξεκινήσετε: Dell Studio XPS 8100 Εγχειρίδιο σέρβις
file:///C|/Users/connie_sheldon/Desktop/New%20folder/before.htm[7/24/2012 8:06:47 AM]
Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων
Προτού ξεκινήσετε
Dell™ Studio XPS™ 8100 Εγχειρίδιο σέρβις
Τεχνικές προδιαγραφές
Προτεινόμενα εργαλεία
Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις διαδικασίες για την αφαίρεση και εγκατάσταση των μερών στον υπολογιστή σας. Αν δεν
αναφέρεται κάτι διαφορετικό, κάθε διαδικασία προϋποθέτει ότι ισχύουν τα εξής:
Έχετε εκτελέσει τα βήματα που περιγράφονται στις ενότητες
Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας
και
Οδηγίες ασφαλείας
.
Έχετε διαβάσει τις πληροφορίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας
.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα εξάρτημα ή—αν το αγοράσατε χωριστά—να το εγκαταστήσετε εκτελώντας τη
διαδικασία αφαίρεσης με αντίστροφη σειρά.
Τεχνικές προδιαγραφές
Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή σας, δείτε στην ενότητα
Γενικές προδιαγραφές
στη
διεύθυνση
support.dell.com/manuals
.
Προτεινόμενα εργαλεία
Για τις διαδικασίες που αναφέρει το έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:
Μικρό κατσαβίδι με επίπεδη μύτη
Μικρό σταυροκατσάβιδο Philips
Πλαστική σφήνα
Εκτελέσιμο πρόγραμμα ενημέρωσης BIOS που διατίθεται στην τοποθεσία
support.dell.com
Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να μη χαθούν δεδομένα, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία και τερματίστε όλα
τα ανοικτά προγράμματα προτού σβήσετε τον υπολογιστή σας.
1.
Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.
2.
Κλείστε τον υπολογιστή σας:
Windows Vista
®
:
Κάντε κλικ στην επιλογή
Start
(Έναρξη)
, κάντε κλικ στο βέλος
, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή
Shut Down
(Τερματισμός λειτουργίας).
Sample
This manual is suitable for devices