Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 5 of 53)

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 53
1.
Ba
ş
lamadan Önce
K
ı
sm
ı
ndaki yordamlar
ı
izleyin.
2.
Ön çerçeve tutucuları
n
ı ön panel yuvaları
na hizalay
ı
n ve yerle
ş
tirin.
3.
Ön çerçeveyi, yerine oturana kadar bilgisayara doğru çevirin.
4.
Bilgisayar
ı
n kapa
ğı
n
ı
tak
ı
n (bkz.
Bilgisayar
ı
n Kapa
ğı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
).
İ
çerik Sayfas
ı
na Dön
1
ön çerçeve
2
ön panel yuvaları
(3)
3
ön çerçeve tı
rnaklar
ı
(4)
4
ön panel
5
ön çerçeve tutucuları
(3)
This manual is suitable for devices