Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 4 of 53)

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 53
Takaisin sisällysluetteloon
Etukehys
Dell™ Studio XPS™ 8100 Huoltokäsikirja
Etukehyksen irrottaminen
Etukehyksen asettaminen
Etukehyksen irrottaminen
1.
Noudata kohdassa
Alkutoimet
esitettyjä ohjeita.
2.
Irrota tietokoneen kansi (katso kohtaa
Tietokoneen kannen irrottaminen
).
3.
Aseta tietokone pystyasentoon.
4.
Ota kiinni etukehyksen kielekkeistä ja vapauta ne järjestyksessä, yksi kerrallaan vetämällä ne irti etupaneelista.
5.
Irrota etukehys tietokoneen etuosasta kiertämällä ja vetämällä sitä siten, että etukehyksen kiinnikkeet irtoavat etupaneelin lovista.
6.
Aseta etukehys sivuun turvalliseen paikkaan.
Etukehyksen asettaminen
VAARA:
Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on
Regulatory Compliance -kotisivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
VAARA:
Suojaudu sähköiskulta irrottamalla tietokone aina sähköpistorasiasta ennen kannen avaamista.
VAARA:
Älä käytä tietokonetta, jos jokin kansista (esimerkiksi tietokoneen kansi, etukehys, läpivientipidin tai etupaneelin upotusosa) ei ole
paikallaan.
VAROITUS:
Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin™ valtuuttama
huoltoliike.
1
etukehys
2
etupaneelin lovet (3)
3
etukehyksen kielekkeet (4)
4
etupaneeli
5
etukehyksen kiinnikkeet (3)
Sample
This manual is suitable for devices