Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 2 of 53)

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 53
Takaisin sisällysluetteloon
Alkutoimet
Dell™ Studio XPS™ 8100 Huoltokäsikirja
Tekniset tiedot
Suositellut työkalut
Tietokoneen sammuttaminen
Turvallisuustiedot
Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen osien poistamisesta tai asentamisesta. Ellei muuta mainita, kussakin vaiheessa oletetaan, että seuraavat toimet on
tehty:
l
Olet tehnyt kohdissa
Tietokoneen sammuttaminen
ja
Turvallisuustiedot
mainitut toimet.
l
Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin
.
l
Osa voidaan vaihtaa tai
jos se on hankittu erikseen
asentaa noudattamalla poisto-
ohjetta käänteisessä järjestyksessä.
Tekniset tiedot
Tietokoneen tekniset tiedot kuvataan kohdassa
Comprehensive Specifications
sivulla
support.dell.com/manuals
.
Suositellut työkalut
Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:
l
pieni tasapäinen ruuvitaltta
l
pieni ristipääruuvitaltta
l
muovinen piirtopuikko
l
BIOS-
päivitysohjelma, joka on saatavilla osoitteesta
support.dell.com
Tietokoneen sammuttaminen
1.
Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Sammuta tietokone:
Windows Vista
®
:
Valitse
Käynnistä
, napsauta nuolta
ja valitse sitten
Sammuta
.
Windows
®
7
:
Valitse
Käynnistä
ja valitse sitten
Sammuta
.
3.
Tietokoneesta katkeaa virta, kun käyttöjärjestelmän sammutustoiminto on valmis.
4.
Varmista, että tietokone on sammutettu. Jos tietokone ei sammunut automaattisesti, kun käyttöjärjestelmä sammutettiin, pidä virtapainike painettuna,
kunnes tietokone sammuu.
Turvallisuustiedot
Seuraavilla turvallisuusohjeilla voit suojata tietokoneesi ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman turvallisuutesi.
VAROITUS:
Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin
sammutat tietokoneen.
VAARA:
Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on
Regulatory Compliance -kotisivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample
This manual is suitable for devices