Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 4 of 53)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 53
Înapoi la Cuprins
Cadru frontal
Manual de service Dell™ Studio XPS™ 8100
Demontarea cadrului frontal
Remontarea cadrului frontal
Demontarea cadrului frontal
1.
Urma
ţ
i procedurile din
Înainte de a începe
.
2.
Îndepă
rta
ţ
i capacul computerului (consulta
ţ
i
Demontarea capacului computerului
).
3.
A
ş
eza
ţi computerul într
-o pozi
ţ
ie vertical
ă
.
4.
Prinde
ţ
i
ş
i elibera
ţi în ordine lamelele cadrului frontal, pe rând, deplasându
-le spre exteriorul panoului frontal.
5.
Roti
ţ
i
ş
i trage
ţ
i cadrul frontal din partea frontal
ă
a computerului pentru a elibera clemele cadrului frontal din sloturile panoului frontal.
6.
Pune
ţ
i al
ături cadrul frontal într
-un loc sigur.
Remontarea cadrului frontal
AVERTISMENT:
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţă livrate împreună
cu computerul. Pentru
informa
ţ
ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran
ţ
a, consulta
ţ
i pagina de start pentru conformitatea cu reglement
ă
rile, la
adresa: www.dell.com/regulatory_compliance.
AVERTISMENT:
Pentru a v
ă proteja împotriva ş
ocurilor electrice, deconecta
ţi întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a îndepă
rta
capacul.
AVERTISMENT:
Nu manevra
ţ
i computerul dvs. dac
ă
oricare din capace (inclusiv capacele computerului, cadrele frontale,
ş
inele obturatoare,
inser
ţiile panoului frontal etc.) este înlă
turat.
ATEN
Ţ
IE:
Repara
ţ
iile la computerul dvs. trebuie efectuate numai de un tehnician certificat. Deterior
ă
rile datorate lucr
ă
rilor de service
neautorizate de c
ătre Dell™ nu sunt acoperite de garanţ
ia dvs.
1
cadru frontal
2
sloturi panou frontal (3)
3
lamele cadru frontal (4)
4
panoul frontal
5
cleme cadru frontal (3)
Sample
This manual is suitable for devices