Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 3 of 53)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 53
1.
Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
suprafa
ţ
a de lucru este plan
ă ş
i curat
ă pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
2.
Închideţ
i computerul (consulta
ţ
i
Oprirea computerului
)
ş
i toate dispozitivele ata
ş
ate.
3.
Deconecta
ţ
i toate cablurile de telefon sau de re
ţ
ea de la computer.
4.
Deconecta
ţ
i computerul
ş
i toate dispozitivele ata
ş
ate de la prizele electrice.
5.
Deconecta
ţ
i toate dispozitivele ata
ş
ate de la computer.
6.
Ap
ă
sa
ţ
i
ş
i scoate
ţ
i orice card din cititorul de carduri media 19-
în
-1.
7.
Men
ţ
ine
ţ
i ap
ă
sat butonul de alimentare pentru legarea la mas
ă
a pl
ă
cii de sistem.
Înapoi la Cuprins
ATEN
Ţ
IE:
Repara
ţ
iile la computerul dvs. trebuie efectuate numai de un tehnician certificat. Deterior
ă
rile datorate lucr
ă
rilor de service
neautorizate de c
ătre Dell™ nu sunt acoperite de garanţ
ia dvs.
ATEN
Ţ
IE:
Atunci când deconectaţ
i un cablu, trage
ţ
i de conectorul s
ău sau de mânerul de tragere ş
i nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au
conectori cu lamele de fixare; dac
ă
deconecta
ţ
i acest tip de cablu, ap
ă
sa
ţi pe lamelele de fixare înainte să
deconecta
ţi cablul. În timp ce separaţ
i
conectorii,
ţ
ine
ţ
i-i alinia
ţi drept pentru a evita îndoirea pinilor conectorilor. De asemenea, înainte să
conecta
ţ
i un cablu, asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
ambii
conectori sunt orienta
ţ
i
ş
i alinia
ţ
i corect.
ATEN
Ţ
IE:
Pentru a evita deteriorarea computerului, urma
ţ
i pa
şii de mai jos înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
ATEN
Ţ
IE:
Pentru a deconecta un cablu de re
ţea, întâi decuplaţ
i cablul de la computer
ş
i apoi decupla
ţ
i-l de la dispozitivul de re
ţ
ea.
ATEN
Ţ
IE:
Înainte de a atinge orice componentă
din interiorul computerului, asigura
ţi împământarea atingând o suprafaţă
metalic
ă
nevopsit
ă
, cum
ar fi metalul din partea din spatele a computerului. În timp ce lucraţ
i, atinge
ţ
i periodic o suprafa
ţă
de metal nevopsit
ă
pentru a disipa
electricitatea static
ă
care ar putea d
ă
una componentelor interne.
Sample
This manual is suitable for devices