Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Manual de service Dell™ Studio XPS™ 8100
Note, aten
ţ
ion
ă
ri
ş
i avertismente
Informa
ţ
iile din acest document pot fi modificate f
ă
r
ă
notificare.
© 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzis
ă
reproducerea sub orice form
ă
a acestor materiale f
ă
r
ă
autoriza
ţ
ia scris
ă
a Dell Inc.
M
ărcile comerciale utilizate în acest text:
Dell
, logo-ul
DELL
ş
i
Studio XPS
sunt m
ă
rci comerciale ale Dell Inc.;
Intel
ş
i
Intel
SpeedStep
sunt m
ă
rci comerciale sau m
ă
rci comerciale
înregistrate ale Corporaţiei Intel în S.U.A. şi în alte ţă
ri;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
ş
i logo-ul butonului de start
Windows Vista
sunt fie m
ă
rci comerciale fie m
ărci înregistrate
ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii
ş
i/sau din alte
ţă
ri.
Alte m
ă
rci comerciale
şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţ
ile care au drepturi asupra m
ă
rcilor
ş
i denumirilor, fie la produsele
acestora. Dell Inc. neag
ă
orice interes de proprietate asupra m
ă
rcilor comerciale
ş
i denumirilor comerciale cu excep
ţia celor care îi aparţ
in.
Decembrie 2009
Rev. A00
Model: Seria D03M Tip: D03M001
Înainte de a începe
Prezentare general
ă
a caracteristicilor tehnice
Capac computer
Module de memorie
Cadru frontal
Cadru plac
ă
grafic
ă
Carduri PCI
ş
i PCI Express
Capac superior
Unit
ăţ
i
Panou superior I/O
Panou frontal USB
Ansamblu Bluetooth
Modul buton de alimentare
Ventilatoare
Procesor
Baterie rotund
ă
Surs
ă
de alimentare
Plac
ă
de baz
ă
Configurare sistem
Actualizarea sistemului BIOS
NOTA:
O NOTA indic
ă
informa
ţ
ii importante care v
ă
ajut
ă
s
ă
utiliza
ţ
i mai bine computerul dumneavoastr
ă
.
ATEN
Ţ
IE:
O ATEN
Ţ
IE indic
ă
un pericol poten
ţial de deteriorare a hardware
-ului sau de pierdere de date
ş
i v
ă
arat
ă
cum s
ă
evita
ţ
i problema.
AVERTISMENT:
Un AVERTISMENT indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a bunurilor, de v
ă
t
ă
mare corporal
ă
sau de deces.
Sample
This manual is suitable for devices