Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 5 of 53)

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 53
1.
Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Wyrównaj i wsuń zaciski pokrywy przedniej do otworów w panelu przednim.
3.
Dosu
ń
pokryw
ę
przedni
ą
do komputera i doci
ś
nij, aby zaczepy pokrywy przedniej zosta
ł
y zamocowane w otworach.
4.
Za
łóż
pokryw
ę
komputera (zobacz
Zak
ł
adanie pokrywy komputera
).
Powrót do spisu tre
ś
ci
1
pokrywa przednia
2
otwory w panelu przednim (3)
3
zaczepy pokrywy przedniej (4)
4
panel przedni
5
elementy mocuj
ą
ce pokrywy przedniej (3)
This manual is suitable for devices