Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Servicehåndbok for Dell™ Studio XPS™ 8100
Merknader, forholdsregler og advarsler
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2009 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.
Varemerker som brukes i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen og
Studio XPS
er varemerker for Dell Inc.;
Intel
og
Intel
SpeedStep
er enten varemerker eller registrerte varemerker for
Intel Corporation i USA og andre land;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
og
Windows Vista-
startknapplogoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell
Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker og varenavn som ikke er deres egne.
Desember 2009
Rev. A00
Modell: D03M-serien Type: D03M001
Før du begynner
Teknisk oversikt
Datamaskindeksel
Minnemodul(er)
Frontramme
Grafikkortholder
PCI
-
og PCI Express
-
kort
Toppdeksel
Stasjoner
I/U
-
toppanel
USB
-
panel foran
Bluetooth
-
enhet
Strømknappmodul
Vifter
Prosessor
Klokkebatteri
Strømforsyning
Hovedkort
Systemkonfigurasjon
Oppdatere BIOS
MERK:
MERK inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORHOLDSREGEL:
En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data og forteller hvordan du kan unngå
problemet.
ADVARSEL:
EN ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
Sample
This manual is suitable for devices