Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Dell™ Studio XPS™ 8100 Onderhoudshandleiding
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in dit document:
Dell
, het
DELL
-logo en
Studio XPS
zijn handelsmerken van Dell Inc.;
Intel
en
Intel
SpeedStep
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelmerken
van Intel Corporation in de VS. en andere landen;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
en het logo van de startknop van
Windows Vista
zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.
Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om naar entiteiten te verwijzen die het eigendomsrecht op de merken dan wel de namen van
hun producten claimen. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.
December 2009
Rev. A00
Model: D03M-serie Type: D03M001
Voordat u begint
Technisch overzicht
Computerkap
Geheugenmodule(s)
Montagekader
Beugel voor de grafische kaart
PCI
-
en PCI Express
-
kaarten
Kap
Stations
I/O
-
bovenpaneel
USB
-
voorpaneel
Bluetooth
-
unit
Aan/uit
-
knopmodule
Ventilatoren
Processor
Knoopcelbatterij
Voeding
Moederbord
Systeeminstellingen
Het BIOS flashen
OPMERKING:
Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWINGEN:
Een WAARSCHUWINGEN duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het
probleem kan worden vermeden.
GEVAAR:
GEVAAR geeft aan dat er een kans is op eigendomsschade, persoonlijk of dodelijk letsel.
Sample
This manual is suitable for devices