Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Dell™ Studio XPS™ 8100 Servicehåndbog
Bemærk, forsigtig og advarsel
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af disse materialer, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc., er strengt forbudt.
Varemærker, der er brugt i teksten:
Dell
,
DELL
-logoet,
Studio XPS
er varemærker tilhørende Dell Inc.;
Intel
og
Intel
SpeedStep
er enten varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA. og andre lande,
Microsoft
,
Windows, Windows Vista
og
Windows Vista
startknaplogoet er enten handelsmærker eller registrerede handelsmærker,
der ejes af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre handelsmærker og handelsnavne kan være anvendt i dette dokument til enten at henvise til deres ejere eller deres produkter. Dell Inc. frasiger sig enhver interesse eller
tinggslig ret til andre navne end sine egne.
December 2009
Rev. A00
Model: D03M-serien Type: D03M001
Inden du går i gang
Teknisk oversigt
Computerdæksel
Hukommelsesmodul(er)
Frontramme
Beslag til grafikkort
Fjernelse af PCI
-
og PCI Express
-
kort
Topdæksel
Drives (Drev)
I/O
-
toppanel
USB på frontpanel
Bluetooth
-
samling
Strømknappens modul
Blæsere
Processor
Møntcellebatteriet
Strømforsyning
Systemkort
Systemopsætning
Flashopdatering af BIOS
OBS!
OBS! angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG:
FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette
problem.
ADVARSEL:
ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.
Sample
This manual is suitable for devices