Dell Studio XPS 8100 Specification download

Languages: Slovene
Manual type:Specification
Pages:8
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 8
Dell
Studio XPS
8100:
Obsežni tehni
č
ni podatki
Ta dokument vsebuje informacije, ki jih boste morda potrebovali pri nameš
č
anju in
posodabljanju gonilnikov ter nadgradnji ra
č
unalnika.
OPOMBA:
Ponudba se razlikuje po regijah. Za ve
č
informacij o konfiguraciji
ra
č
unalnika kliknite
Start
Help and Support
(Pomo
č
in podpora) in
izberite možnost za ogled informacij o ra
č
unalniku.
Procesor
Vrsta
Intel
®
Core
i7-870
Intel Core i7-860
Intel Core i7-750
Intel Core i5-670
Intel Core i5-661
Intel Core i5-660
Intel Core i5-650
Intel Core i3-540
Intel Core i3-530
Predpomnilnik L1
32 KB
Predpomnilnik L2
256 KB/jedro
Sample
This manual is suitable for devices