Dell Studio XPS 8100 Specification download

Languages: Romanian
Manual type:Specification
Pages:8
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 8
Dell
Studio XPS
8100:
Specifica
ţ
ii detaliate
Aceast
ă
sec
ţ
iune ofer
ă
informa
ţ
ii de care pute
ţ
i avea nevoie când configura
ţ
i,
actualiza
ţ
i driverele sau efectua
ţ
i un upgrade la computer.
NOTA:
Ofertele pot fi diferite în func
ţ
ie de regiune. Pentru mai multe informa
ţ
ii
cu privire la configura
ţ
ia computerului dumneavoastr
ă
, face
ţ
i clic pe
Start
Ajutor
ş
i asisten
ţă
ş
i selecta
ţ
i op
ţ
iunea de vizualizare a informa
ţ
iilor despre
computerul dvs.
Procesorul
Tip
Intel
®
Core
i7-870
Intel Core i7-860
Intel Core i7-750
Intel Core i5-670
Intel Core i5-661
Intel Core i5-660
Intel Core i5-650
Intel Core i3-540
Intel Core i3-530
Memorie cache de nivel 1
32 KO
Memorie cache de nivel 2
256 KO/nucleu
Sample
This manual is suitable for devices