Dell Studio XPS 8100 Specification download

Manual type:Specification
Pages:8
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 8
Dell
Studio XPS
8100:
SzczegóLowe dane techniczne
W tym dokumencie przedstawiono informacje, które mog
ą
by
ć
przydatne podczas
konfigurowania lub modernizowania komputera oraz aktualizowania sterowników.
UWAGA:
Oferowane opcje mog
ą
by
ć
ż
ne w ró
ż
nych krajach. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno
Start
Help and
Support
(Pomoc i obsLuga techniczna) i wybierz opcj
ę
przegl
ą
dania informacji
o komputerze.
Procesor
Typ
Intel
®
Core
i7-870
Intel Core i7-860
Intel Core i7-750
Intel Core i5-670
Intel Core i5-661
Intel Core i5-660
Intel Core i5-650
Intel Core i3-540
Intel Core i3-530
Pami
ęć
podr
ę
czna L1
32 KB
Pami
ęć
podr
ę
czna L2
256 KB na rdze
ń
Sample
This manual is suitable for devices