Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

For devices:Dell Studio XPS 435 MT
Languages:Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:41
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 41
Dell Studio XPS™ 435MT Servicehandbok
Obs!, Viktigt och Varning
Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varning.
© 2008 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken som används i den här texten:
Dell
,
DELL
-logotypen och
Studio XPS
är varumärken som tillhör Dell Inc.;
Intel
är ett registrerat varumärke och
SpeedStep
är ett
varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder;
Microsoft
och
Windows
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt
ägarintresse av andra varumärken än sina egna.
Modell DCMMF
Oktober 2008
Version A00
Teknisk överblick
Innan du börjar
Byta ut datorkåpan
Hur man byter ut den främre panelen
Hur man byter ut en minnesmodul (er)
Byta ut ett PCI
-
expresskort
Byta ut en enhet
Ta bort den främre I/O
-
panelen
Byta ut en fläkt
Byta ut processorn
Sätta tillbaka moderkortet
Byta ut batteriet
Byta ut nätaggregatet
Sätta tillbaka gummifoten
Systeminstallationsprogrammet
OBS!
En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
VARNING!
Viktigt indikerar antingen information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust, samt ger information om hur du undviker
problemet.
VARNING:
En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.
Sample