Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 42
Dell Studio XPS™ 435MT
-
huoltokäsikirja
Huomautukset, muistutukset ja varoitukset
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2008 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.
Tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
,
DELL
-logo, ja
Studio XPS
ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä.
Intel
ja
SpeedStep
ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Microsoft
ja
Windows
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin
omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Malli DCMMF
Lokakuu 2008
Versio A00
Tekninen yleiskatsaus
Alkutoimet
Tietokoneen kannen asettaminen takaisin paikalleen
Etupaneelin vaihtaminen
Muistimoduulien vaihtaminen
PCI Express
-
kortin vaihtaminen
Asemien vaihtaminen
I/O
-
etupaneelin vaihtaminen
Tuuletinten vaihtaminen
Suorittimen vaihtaminen
Emolevyn vaihtaminen
Pariston asettaminen paikalleen
Virtalähteen asettaminen paikalleen
Kumijalan asettaminen takaisin paikalleen
System Setup (Järjestelmän asetukset)
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
MUISTUTUS:
VAARAT ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös,
miten nämä tilanteet voidaan välttää.
VAROITUS:
VAROITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.
Sample
This manual is suitable for devices