Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

For devices:Dell Studio XPS 435 MT
Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 42
Dell Studio XPS™ 435MT Servicehåndbok
OBS!, Forsiktig og Advarsel
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2008 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.
Varemerker brukt i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen og
Dell Studio
er varemerker tilhørende Dell Inc.;
Intel
er et registrert varemerke
Speedstep
er et varemerke tilhørende Intel
Corporation i USA og andre land;
Microsoft
og
Windows
er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene.
Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er deres egne.
Modell DCMMF
Oktober 2008
Rev. A00
Teknisk oversikt
Før du begynner
Sette på plass datamaskindekselet
Sette på plass frontpanelet
Skifte ut minnemodul(er)
Skifte ut et PCI Express
-
kort
Skifte ut stasjoner
Skifte ut I/U
-
frontpanelet
Skifte ut vifter
Sette inn prosessoren
Skifte ut hovedkortet
Skifte ut batteriet
Skifte ut strømforsyningsenheten
Skifte ut gummifoten
System Setup (Systemoppsett)
OBS!
Et OBS!-
avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORSIKTIG:
En FORSIKTIG angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Sample