Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:41
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 41
Onderhoudshandleiding Dell Studio XPS™ 435MT
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Merken die in deze tekst worden gebruikt:
Dell
, het
DELL
-llogo en
Studio XPS
zijn merken van Dell Inc.;
Intel
is een gedeponeerd merk en
SpeedStep
is een merk van Intel
Corporation in de V.S. en andere landen;
Microsoft
en
Windows
zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, verwijzen naar de eigenaren van de merken of naar hun producten. Dell Inc. claimt op geen
enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.
Model DCMMF
Oktober 2008
Rev. A00
Technisch overzicht
Voordat u begint
De computerkap terugplaatsen
Het voorpaneel vervangen
Geheugenmodules vervangen
Een PCI Express
-
kaart vervangen
Stations vervangen
Het I/O
-
voorpaneel vervangen
Ventilators vervangen
De processor terugplaatsen
Het moederbord vervangen
De batterij vervangen
De voedingseenheid terugplaatsen
De rubberen voet vervangen
System Setup
OPMERKING:
Een OPMERKING of N.B. duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWING:
Een WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem
kan worden vermeden.
GEVAAR:
Een GEVAAR-melding duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.
Sample
This manual is suitable for devices