Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:41
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 41
Dell Studio XPS™ 435MT Servicehåndbog
Bemærk, Forsigtig og Advarsel
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemærker, der er anvendt i denne tekst:
Dell
,
DELL
-logoet og
Dell Studio
er varemærker, som tilhører Dell Inc.;
Intel
er et registreret varemærke, og
SpeedStep
er et varemærke,
som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande;
Microsoft
og
Windows
er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til
deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.
Model DCMMF
Oktober 2008
Rev. A00
Teknisk oversigt
Inden du går i gang
Isætning af computerdækslet
Genmontering af frontpanelet
Udskiftning af hukommelsesmodul(er)
Udskiftning af et PCI/PCI Express
-
kort
Udskiftning af drev
Udskiftning af front I/O
-
panelet
Udskiftning af blæsere
Udskiftning af processoren
Isætning af systemkortet
Udskiftning af batteriet
Udskiftning af strømforsyningen
Udskiftning af gummifoden
Systemopsætning
BEMÆRK:
BEMÆRK angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG:
FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette
problem.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angiver mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.
Sample
This manual is suitable for devices