Dell Studio Slim D540S Service Manual download (Page 2 of 42)

Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 42
Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων
Πριν ξεκινήσετε
Εγχειρίδιο σέρβις του Dell Studio™ Slim 540s
Τεχνικές προδιαγραφές
Συνιστώμενα εργαλεία
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
Οδηγίες για την ασφάλεια
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις διαδικασίες για την αφαίρεση και την εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον υπολογιστή σας
.
Αν δεν αναφέρεται κάτι
διαφορετικό
,
κάθε διαδικασία προϋποθέτει τις εξής συνθήκες
:
l
Έχετε εκτελέσει τα βήματα που αναφέρουν η ενότητα
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
και η ενότητα
Οδηγίες για την ασφάλεια
.
l
Έχετε διαβάσει τις πληροφορίες για την ασφάλεια που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας
.
l
Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα εξάρτημα
-
ή αν το αγοράσατε χωριστά
-
να το εγκαταστήσετε εκτελώντας τη διαδικασία αφαίρεσης αντίστροφα
.
Τεχνικές προδιαγραφές
Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή σας
,
ανατρέξτε στον
Οδηγό ρύθμισης
που στάλθηκε μαζί με τον υπολογιστή σας ή
ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της
Dell
στο
web,
στη διεύθυνση
support.dell.com
.
Συνιστώμενα εργαλεία
Για τις διαδικασίες αυτού του εγγράφου μπορεί να απαιτηθεί η χρήση ενός μικρού κατσαβιδιού
Phillips
μεγέθους
#2.
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
1.
Τερματίστε το λειτουργικό σύστημα
.
2.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον υπολογιστή και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές
.
Αν ο υπολογιστής σας και οι συνδεδεμένες συσκευές δεν
απενεργοποιήθηκαν αυτόματα κατά τον τερματισμό του λειτουργικού συστήματος
,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου
4
δευτερόλεπτα ώστε να απενεργοποιηθούν
.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Για να μπορέσετε να προστατέψετε τον υπολογιστή σας από ενδεχόμενες ζημιές και να διασφαλίσετε την ατομική σας προστασία
,
ακολουθήστε τις εξής
κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια
.
1.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στο κάλυμμα του υπολογιστή
.
2.
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
(
ανατρέξτε στην ενότητα
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
).
3.
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τηλεφώνου ή δικτύου από τον υπολογιστή
.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
:
Για να μη χαθούν δεδομένα
,
αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα προτού
απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας
.
ΠΡΟΣΟΧΗ
:
Πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή σας
,
διαβάζετε τις οδηγίες για την ασφάλεια που αποστέλλονται μαζί με τον
υπολογιστή σας
.
Αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες για τις καλύτερες πρακτικές ασφαλείας
,
ανατρέξτε στη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση
με τους κανονισμούς
,
στη διεύθυνση
www.dell.com/regulatory_compliance.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
:
Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί εργασίες επισκευής στον υπολογιστή σας
.
Η εγγύησή σας δεν
καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που εκτελέστηκαν από τεχνικό ο οποίος δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την
Dell.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
:
Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο
,
τραβήξτε το από το φις ή την κατάλληλη γλωττίδα και όχι από το ίδιο το καλώδιο
.
Μερικά καλώδια
διαθέτουν φις με γλωττίδες ασφαλείας
.
Προτού αποσυνδέσετε καλώδιο αυτού του τύπου
,
πιέστε τις γλωσσίδες αυτές
.
Καθώς τραβάτε το φις
,
κρατάτε το
σε ευθεία
,
ώστε να μην λυγίσει κάποια ακίδα
.
Επίσης
,
πριν συνδέσετε ένα καλώδιο βεβαιωθείτε ότι το φις και η πρίζα είναι σωστά προσανατολισμένα και
ευθυγραμμισμένα
.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
:
Για να μην προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή εκτελέστε τα βήματα που ακολουθούν πριν ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του
υπολογιστή
.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
:
Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου
,
βγάλτε πρώτα το καλώδιο από τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια
,
βγάλτε το καλώδιο από
τη συσκευή του δικτύου
.
Sample
This manual is suitable for devices