Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Dell Studio™ Slim 540s
-servicehandbok
Noteringar, anmärkningar och varningar
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
© 2008 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken använda i den här texten:
Dell
,
DELL
-logotypen och
Dell Studio
är varumärken som tillhör Dell Inc.;
Intel
är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation i
USA och andra länder;
Microsoft
och
Windows
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt
ägarintresse av andra varumärken än sina egna.
Model: DCSLA
Augusti 2008
Rev. A00
Teknisk överblick
Innan du börjar
Byta ut datorkåpan
Sätta tillbaka stödkonsolen
Hur man byter ut den främre panelen
Hur man byter ut en minnesmodul (er)
Byta ut PCI/PCI Expresskort
Byta ut en enhet
Byta ut en fläkt
Byta ut den främre I/O
-
panelen
Byta ut processorn
Byta ut moderkortet
Byta ut nätaggregatet
Byta ut batteriet
Sätta tillbaka gummifoten
Systeminstallationsprogrammet
OBS!
En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
ANMÄRKNING:
En anmärkning anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.
VARNING!
En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.
Sample
This manual is suitable for devices