Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Manual de service Dell Studio™ Slim 540s
Note, anun
ţ
uri
ş
i avertismente
Informa
ţ
iile din acest document pot fi modificate f
ă
r
ă
notificare.
© 2008 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzis
ă
reproducerea sub orice form
ă
a acestor materiale, f
ă
r
ă
autoriza
ţ
ia scris
ă
a Dell Inc.
M
ărcile comerciale utilizate în acest text:
Dell
, logo-ul
DELL
,
ş
i
Dell Studio
sunt m
ă
rci comerciale ale Dell Inc.;
Intel
este marc
ă
comercial
ă înregistrată a Intel Corporation în S.U.A.
şi în alte ţă
ri.;
Microsoft
ş
i
Windows
sunt fie m
ă
rci comerciale, fie m
ărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţă
ri.
Alte m
ă
rci comerciale
şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţ
ile care au drepturi asupra m
ă
rcilor
ş
i denumirilor fie la produsele
acestora. Dell Inc. neag
ă
orice interes patrimonial asupra m
ă
rcilor comerciale
ş
i denumirilor comerciale cu excep
ţia celor care îi aparţ
in.
Model DCSLA
August 2008
Rev. A00
Prezentare general
ă
tehnic
ă
Înainte de a începe
Remontarea capacului calculatorului
Remontarea consolei de suport
Remontarea panoului frontal
Remontare modul(e) de memorie
Remontarea cardului (
-
rilor) PCI/PCI Express
Remontarea unit
ăţ
ilor
Remontarea ventilatoarelor
Remontarea panoului I/O frontal
Remontarea procesorului
Remontarea pl
ă
cii de sistem
Înlocuirea sursei de alimentare
Remontarea bateriei
Remontarea piciorului din cauciuc
Configurare sistem
NOT
Ă
:
O NOT
Ă
indic
ă
informa
ţ
ii importante care v
ă
ajut
ă
s
ă
utiliza
ţ
i mai bine computerul dumneavoastr
ă
.
ANUN
Ţ
:
Un AVERTISMENT indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date
ş
i v
ă
arat
ă
cum s
ă
evita
ţ
i problema.
AVERTISMENT:
O ATEN
Ţ
IONARE indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a bunurilor, de v
ă
t
ă
mare corporal
ă
sau de deces.
Sample
This manual is suitable for devices