Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Servicehåndbok for Dell Studio™ Slim 540s
OBS!, merknader og advarsler
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2008 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.
Varemerker brukt i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen og
Dell Studio
er varemerker tilhørende Dell Inc.;
Intel
er et registrert varemerke tilhørende Intel Corporation i USA og andre
land;
Microsoft
og
Windows
er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell
Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er sine egne.
Modell DCSLA
August 2008
Rev. A00
Teknisk oversikt
Før du begynner
Sette på plass datamaskindekslet
Skifte ut støttebraketten
Skifte ut frontpanelet
Skifte ut minnemodul(er)
Skifte ut PCI/PCI Express
-
kort
Skifte ut stasjoner
Skifte ut vifter
Skifte ut I/U
-
frontpanelet
Skifte ut prosessoren
Skifte ut hovedkortet
Skifte ut strømforsyningsenheten
Skifte batteriet
Skifte ut gummifoten
System Setup (Systemoppsett)
OBS!
Et OBS!-
avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
MERKNAD:
En MERKNAD angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Sample
This manual is suitable for devices