Dell Studio Slim D540S Service Manual download (Page 5 of 40)

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:40
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 40
Terug naar inhoudsopgave
De rubberen voet vervangen
Onderhoudshandleiding Dell Studio™ Slim 540s
De rubberen voet aan de zijkant van de computer vervangen
De rubberen voet aan de onderkant van de computer vervangen
De rubberen voet aan de zijkant van de computer vervangen
1.
Volg de procedures in
Voordat u begint
.
2.
Zet de computer rechtop, waarbij de computerkap naar de zijkant wijst.
3.
Trek de rubberen voet weg van het chassis tot deze vrijkomt.
4.
U vervangt de rubberen voet door deze uit te lijnen met de daarvoor bestemde sleuf in het chassis en de voet dan aan te drukken.
5.
Lijn de pen voor de rubberen voet uit met het gat in de rubberen voet.
De rubberen voet aan de onderkant van de computer vervangen
1.
Volg de procedures in
Voordat u begint
.
2.
Leg de computer op zijn zijde met de computerkap naar boven gericht.
3.
Trek de rubberen voet weg van het chassis tot deze vrijkomt.
WAARSCHUWING:
Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken op het gebied van veiligheid onze website over de naleving van wet-en regelgeving op
www.dell.com/regulatory_compliance.
OPMERKING:
Als u een nieuwe rubberen voet installeert, dient u de lijm te verwijderen die aan de rubbervoet vast zit.
1
sleuf rubberen voet
2
rubberen voet
3
pen rubberen voet
OPMERKING:
Als u een nieuwe rubberen voet installeert, dient u de lijm te verwijderen die aan de rubbervoet vast zit.
This manual is suitable for devices