Dell Studio Slim D540S Service Manual download (Page 4 of 40)

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:40
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 40
Terug naar inhoudsopgave
De ondersteuningsbeugel vervangen
Onderhoudshandleiding Dell Studio™ Slim 540s
1.
Volg de procedures in
Voordat u begint
.
2.
Verwijder de computerkap (zie
De computerkap terugplaatsen
).
3.
Maak de beugel die de kaart vasthoudt los door de hendel op te tillen.
4.
Verwijder eventuele kabels die aan de ondersteuningsbeugel vastzitten.
5.
Draai de ondersteuningsbeugel en til deze van de scharnierlipjes.
6.
Als u de ondersteuningsbeugel terug wilt zetten, moet u de scharnieren aan de onderkant van de ondersteuningsbeugel uitlijnen met de scharnierlipjes
aan de rand van de computer.
7.
Draai de ondersteuningsbeugel omlaag.
8.
Lijn de inkeping in de ondersteuningsbeugel uit met de sleuf in het vaste schijf-compartiment en druk deze omlaag.
9.
Sluit eventuele kabels die op de ondersteuningsbeugel waren aangesloten, weer aan.
10.
Ga na of de ondersteuningsbeugel correct geplaatst is en plaats dan de houdbeugel voor de kaart terug.
11.
Plaats de computerkap terug (zie
De computerkap terugplaatsen
).
Terug naar inhoudsopgave
WAARSCHUWING:
Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken op het gebied van veiligheid onze website over de naleving van wet-en regelgeving op
www.dell.com/regulatory_compliance.
1
ondersteuningsbeugel
2
kaartbevestigingsbeugel
3
vrijgavehendel kaartbeugel
Sample
This manual is suitable for devices