Dell Studio Slim D540S Service Manual download (Page 2 of 40)

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:40
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 40
Terug naar inhoudsopgave
Voordat u begint
Onderhoudshandleiding Dell Studio™ Slim 540s
Technische specificaties
Aanbevolen hulpmiddelen
De computer uitzetten
Veiligheidsinstructies
Dit hoofdstuk bevat instructies over het verwijderen en installeren van de onderdelen in uw computer. Tenzij anders vermeld, wordt voor elke procedure
uitgegaan van het volgende:
l
U hebt de stappen in
De computer uitzetten
en
Veiligheidsinstructies
uitgevoerd.
l
U hebt de veiligheidsinformatie gelezen die bij uw computer is meegeleverd
.
l
U kunt onderdelen vervangen of
indien los verkregen
installeren door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Technische specificaties
Raadpleeg voor informatie over de technische specificaties voor uw computer de
installatiehandleiding
die bij uw computer is geleverd, of raadpleeg de Dell
Support-website op
support.dell.com
.
Aanbevolen hulpmiddelen
Voor de procedures die in dit document worden bechreven is mogelijk het gebruik van een kleine kruiskopschroevendraaier benodigd.
De computer uitzetten
1.
Sluit het besturingssysteem af.
2.
Controleer of de computer en alle daaraan gekoppelde apparaten uit staan. Houd de aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt, indien uw computer en
aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het besturingssysteem afsluit.
Veiligheidsinstructies
Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke schade.
1.
Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is om te voorkomen dat de computerkap bekrast raakt.
2.
Schakel uw computer uit (zie
De computer uitzetten
).
3.
Verwijder alle stekkers van telefoon- en netwerkkabels uit de computer.
4.
Verwijder de stekker van de computer en alle daarop aangesloten apparaten uit het stopcontact.
LET OP:
Om gegevensverlies te voorkomen, moet u alle gegevens binnen geopende bestanden opslaan en de bestanden sluiten. Sluit vervogens alle
geopende programma's voordat u de computer uitzet.
WAARSCHUWING:
Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken op het gebied van veiligheid onze website over de naleving van wet-en regelgeving op
www.dell.com/regulatory_compliance.
LET OP:
Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die
niet door Dell zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
LET OP:
Verwijder kabels door aan de stekker of aan de kabelontlastingslus te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een
stekker met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden alvorens u de kabel verwijdert. Als u de stekkers van
elkaar los trekt, moet u ze op evenwijdige wijze uit elkaar houden om te voorkomen dat een van de stekkerpennen wordt verbogen. Ook moet u
voordat u een kabel verbindt, controleren of beide stekkers op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.
LET OP:
Om schade aan de computer te voorkomen moet u de volgende instructies opvolgen alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
LET OP:
Om een netwerkkabel te verwijderen moet u eerst de stekker van de netwerkkabel uit de computer verwijderen en vervolgens de stekker van
de netwerkkabel uit het netwerkcontact verwijderen.
Sample
This manual is suitable for devices