Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:40
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 40
Onderhoudshandleiding Dell Studio™ Slim 540s
Opmerkingen, kennisgevingen en waarschuwingen
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Merken die in deze tekst worden gebruikt:
Dell
, het
DELL
-llogo en
Dell Studio
zijn merken van Dell Inc.;
Intel
is een gedeponeerd merk van Intel Corporation in de V.S. en andere
landen;
Microsoft
en
Windows
zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Overige merken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om naar entiteiten te verwijzen die het eigendomsrecht op de merken dan wel de namen van hun
producten claimen. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.
Model DCSLA
Augustus 2008
Rev. A00
Technisch overzicht
Voordat u begint
De computerkap terugplaatsen
De ondersteuningsbeugel vervangen
Het voorpaneel opnieuw aanbrengen
Geheugenmodules vervangen
Een PCI/PCI Express Card vervangen
Stations vervangen
Ventilators vervangen
Het I/O
-
voorpaneel vervangen
De processor vervangen
Het moederbord vervangen
De voeding vervangen
De batterij vervangen
De rubberen voet vervangen
System Setup
OPMERKING:
Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
LET OP:
Een KENNISGEVING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden
vermeden.
WAARSCHUWING:
Een WAARSCHUWING duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.
Sample
This manual is suitable for devices