Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Dell Studio™ Slim 540s Servicehåndbog
Notater, varsler og advarsler
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemærker, der er anvendt i denne tekst:
Dell
,
DELL
-logoet og
Dell Studio
er varemærker, som tilhører Dell Inc.;
Intel
er et registreret varemærke, som tilhører Intel Corporation i
USA og andre lande;
Microsoft
og
Windows
er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre varemærker og varenavne kan være anvendt i dette dokument som reference til enten producenten, der ejer mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc.
fraskriver sig ethvert ejerforhold for så vidt angår varemærker og varenavne, som ikke er deres egne.
Model: DCSLA
August 2008 Rev. A00
Teknisk oversigt
Før du starter
Genmontering af computerdækslet
Udskiftning af støttebeslaget
Genmontering af frontpanelet
Udskiftning af hukommelsesmodul(er)
Udskiftning af et PCI/PCI Express
-
kort
Udskiftning af drev
Udskiftning af blæsere
Udskiftning af front I/O
-
panelet
Udskiftning af processoren
Udskiftning af systemkortet
Udskiftning af strømforsyningen
Udskiftning af batteriet
Udskiftning af gummifoden
Systeminstallation
NOTAT:
Et NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
VARSEL:
En VARSEL angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.
ADVARSEL:
EN ADVARSEL angiver mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.
Sample
This manual is suitable for devices