Dell Studio One 19 1909 Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:52
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 52
Dell Studio One 19/1909 Servis El Kitab
ı
Not, Dikkat ve Uyar
ı
lar
Bu belgedeki bilgiler önceden
bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.'
ı
n yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
ve
DELL
logosu Dell Inc.'in ticari markalar
ı
d
ı
r;
Microsoft
,
Windows, Windows Vista,
ve
Wind ows Vista
ba
şlat düğ
mesi logosu
Microsoft
Corporation'
ı
n ABD'deki ve/veya di
ğer ülkelerdeki ticari markaları
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r.
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari adlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Model MTF
Mart 2009
Rev. A00
Teknik Özelliklere Genel Bak
ış
Ba
ş
lamadan Önce
Bilgisayar Kapa
ğı
Koruyucu
Mikrofon
Stand
Bellek Modülü(leri)
Arka G/Ç Paneli
İş
lemci Fan
ı
ve Is
ı
Emici
İş
lemci
Hoparlörler
Sürücüler
Kartlar
Çevirici
Sistem Fan
ı
ve Is
ı
Emici Düzenek
Yan G/Ç Paneli
Güç Kayna
ğı
Birimi
Pil
Sistem Kart
ı
Destek Aksam
ı
Webcam
Sistem Kurulumu
NOT:
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
D
İ
KKAT:
D
İ
KKAT, donan
ı
mda olabilecek hasarlar
ı
ya da veri kayb
ı
n
ı
belirtir ve bu sorunun nas
ıl önleneceğ
ini anlat
ı
r.
UYARI:
UYARI, meydana gelebilecek olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices