Dell Studio One 19 1909 Service Manual download

For devices:Dell Studio One 19 1909
Languages:Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:52
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 52
Takaisin sisällysluetteloon
Ennen aloittamista
Dell Studio One 19/1909 -
huoltokäsikirja
Suositellut työkalut
Tietokoneen sammuttaminen
Turvallisuustiedot
Tässä luvussa kerrotaan tietokoneen osien irrottamisesta ja asentamisesta. Ellei muuta mainita, kussakin vaiheessa oletetaan, että seuraavat toimet on
tehty:
l
Olet tehnyt kohdissa
Tietokoneen sammuttaminen
ja
Turvallisuustiedot
mainitut toimet.
l
Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin
.
l
Osa voidaan vaihtaa tai
jos se on ostettu erikseen
—asentaa suorittamalla poistotoimet käänteisessä järjestyksessä.
Suositellut työkalut
Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:
l
pieni ristipääruuvitaltta
l
kuusiokoloavain
l
Flash BIOS -
päivitysohjelman CD
-levy
l
Flash BIOS -
päivitysohjelma Dellin tukisivustolta osoitteessa
support.dell.com
Tietokoneen sammuttaminen
1.
Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Napsauta Windows Vistan Käynnistä
-painiketta
työpöydän vasemmassa alakulmassa, napsauta Käynnistä
-valikon oikeassa alakulmassa olevaa
nuolta
ja valitse sitten
Sammuta
.
3.
Tietokoneesta katkeaa virta, kun käyttöjärjestelmän sammutustoiminto on valmis.
4.
Varmista, että tietokoneesta ja siihen liitetyistä laitteista on katkaistu virta. Jos tietokoneen ja sen oheislaitteiden virta ei katkennut automaattisesti
käyttöjärjestelmän sammuttamisen yhteydessä, katkaise niistä virta nyt painamalla virtapainiketta noin 4 sekunnin ajan.
Turvallisuustiedot
Noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita voit suojata tietokoneesi ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman turvallisuutesi.
1.
Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen näyttö ei naarmuunnu.
VAROITUS:
Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin
sammutat tietokoneen.
VAARA:
Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on
Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
VAARA:
Irrota kaikki virtalähteet ennen kotelon avaamista lisälaitteiden vaihtamista, poistamista tai asentamista varten. Kun olet tehnyt
asennuksen, kotelo on koottava uudelleen ja kaikki sen kiinnitysosat kiristettävä, ennen kuin se liitetään uudelleen virtalähteeseen.
VAROITUS:
Vain koulutetut huoltoteknikot saavat avata tietokoneen kotelon ja käsitellä tietokoneen sisäisiä osia. Turvallisuusohjeet sisältävät
täydelliset ohjeet turvallisuuteen, tietokoneen sisäpuolisten osien käsittelyyn ja elektrostaattisten purkausten välttämiseen liittyen.
VAROITUS:
Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joidenkin kaapelien liittimissä on
lukituskielekkeet. Jos irrotat tällaista kaapelia, paina lukituskielekkeitä ennen kaapelin irrottamista. Kun vedät liitintä ulos, pidä se tasaisesti
kohdistettuna, jotta liittimen nastat eivät taitu. Varmista myös ennen kaapelin kytkemistä, että sen molempien päiden liittimet on kohdistettu
oikein ja että kaapeli tulee oikein päin.
VAROITUS:
Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.
Sample