Dell Studio One 19 1909 Service Manual download

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:52
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 52
Dell Studio One 19/1909 -
huoltokäsikirja
Huomautukset, varoitukset ja vaarat
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2009 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.
Tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
ja
DELL
-
logo ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
ja
Windows Vistan
käynnistyspainike ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin
omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Malli MTF
Maaliskuu 2009
Versio A00
Tekninen yleiskatsaus
Ennen aloittamista
Tietokoneen kansi
Suojus
Mikrofoni
Jalusta
Muistimoduulit
I/O
-
takapaneeli
Suoritintuuletin ja jäähdytyselementti
Suoritin
Kaiuttimet
Asemat
Kortit
Invertteri
Järjestelmän tuuletin ja jäähdytyselementti
I/O
-
sivupaneeli
Virtalähde
Akku
Emolevy
Tukikappale
Web
-
kamera
Järjestelmän asennus
HUOMAUTUS:
Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
VAROITUS:
VAROITUKSET ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan
myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.
VAARAT:
VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.
Sample
This manual is suitable for devices