Dell Studio One 19 1909 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Onderhoudshandleiding Dell Studio One 19/1909
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in deze tekst:
Dell
en het
DELL
-logo zijn handelsmerken van Dell Inc.;
Microsoft, Windows, Windows Vista
en de Start-knop van
Windows Vista
zijn merken of
gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter
aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en
handelsnamen.
Model MTF
Maart 2009
Rev. A00
Technisch overzicht
Voordat u begint
Computerkap
Schild
Microfoon
Computerstandaard
Geheugenmodule(s)
I/O
-
achterpaneel
Processorventilator en warmteafleiding
Processor
Luidsprekers
Stations
Kaarten
Inverter
Systeemventilator en warmteafleiding
I/O
-
zijpaneel
Stroomvoorziening
Batterij
Systeemkaart
Ondersteuningsbeugel
Webcam
Systeeminstellingen
OPMERKING:
Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
VOORZICHTIG:
EEN VOORZICHTIG duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan
worden vermeden.
WAARSCHUWING:
Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.
Sample
This manual is suitable for devices