Dell Studio One 19 1909 Service Manual download

For devices:Dell Studio One 19 1909
Languages:Danish
Manual type:Service Manual
Pages:52
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 52
Dell Studio One 19/1909 Service Manual
Bemærk, Forsigtig og Advarsel
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemærker, der er anvendt i denne tekst:
Dell
og
DELL-
logoet er varemærker, som tilhører Dell Inc.;
Microsoft
,
Windows, Windows Vista
og
Windows Vista-
startknaplogoet er enten
varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til
deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.
Model MTF
Marts 2009
Rev. A00
Teknisk oversigt
Inden du går i gang
Computerdæksel
Afskærmning
Mikrofon
Fod
Hukommelsesmodul(er)
Bagerste I/O
-
panel
Processorblæser og kølelegeme
Processor
Højttalere
Drev
Kort
Inverter
Samling med systemblæser og kølelegeme
I/O
-
panel i siden
Strømforsyningsenhed
Batteri
Systemkort
Støttebeslag
Webcam
Systemopsætning
BEMÆRK:
BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG:
FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette
problem.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.
Sample