Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 3 of 49)

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 49
System Time (systemtid)
Inställning av tiden för datorn.
System Date (systemdatum)
Inställning av datum för datorn.
SATA-0
SATA-3
Visar status för automatisk upptäckt för SATA
-enheter.
SATA Mode (SATA-
läge)
(Standardinställning:
AHCI
)
Anger driftläge för den inbyggda SATA
-styrenheten.
l
AHCI
l
ATA
l
RAID
Halt On (stoppläge aktiverat)
(Standardinställning:
All, But Keyboard
(alla, utom tangentbord))
Anger vid vilka felmeddelanden under självtest vid start
som start av datorn ska avbrytas.
l
All Errors (alla fel)
l
All, But Keyboard (alla, utom tangentbord)
Advanced BIOS Configuration (avancerad BIOS-konfiguration)
CPU Information
(processorinformation)
Aktiverar eller inaktiverar följande funktioner:
l
Intel
®
Virtualization Technology (VT)
l
Intel Hyper-threading
l
Intel SpeedStep™
l
Execute Disable Bit
l
Intel Turbo Mode
l
Intel C-State tech
Standardinställningen är
Enabled
(aktiverat).
Quick Boot
(snabbstart)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Aktiverar eller inaktiverar meddelanden om normal start vid
självtest vid start.
Boot Up Num-Lock (Num
Lock vid start)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
När inställningen
Enabled
är vald aktiveras tangenten <Num
Lock> automatiskt när datorn startas.
Hard Disk Protection
(hårddiskskydd)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Aktiverar eller inaktiverar hårddiskskydd.
Boot Device Configuration (konfigurering av startenhet)
Hard Disk Boot Priority
(startordning för
hårddiskar)
Ställer in hårddiskens startordning. Alternativen som visas uppdateras
dynamiskt efter identifierade hårddiskar.
CD/DVD Drives (cd-/dvd-
enheter)
Ställer in startprioritet för de anslutna borttagbara enheterna.
1st Boot Device through
3rd Boot Device (första
startenhet till tredje
startenhet)
Ställer in startenhetssekvensen. Endast startbara enheter som är anslutna till
datorn listas som alternativ.
Boot Menu Security
(startmenysäkerhet)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Startmenyn skyddas med ett lösenord om ett administratörslösenord har
angetts.
Advanced Chipset Features (avancerade kretsfunktioner)
Initiate Graphic Adapter
(initiera grafikkort)
(Standardinställning:
PCIE/PCI
)
Anger vilken bildskärmsstyrenhet som är den primära när det finns flera
bildskärmsstyrenheter i datorn.
l
PCI/PCIE
l
PCIE/PCI
Integrated Peripherals (integrerade enheter)
USB Controller
(USB-styrenhet)
(Standardinställning:
Aktiverar eller inaktiverar den inbyggda USB-
styrenheten. Om No Boot (ingen start) ställs in aktiveras styrenheten men det går inte
att starta från en USB
-enhet.
Sample
This manual is suitable for devices