Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 2 of 49)

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 49
Tillbaka till innehållssidan
Systeminställningar
Dell Precision™ Workstation T1500 –
Servicehandbok
Översikt
Öppna systeminställningsprogrammet
Alternativ i systeminställningsprogrammet
Startmeny
Översikt
Använd systeminställningsprogrammet om du vill:
l
Ändra systemkonfigurationen när du har lagt till, ändrat eller tagit bort maskinvara i datorn
l
Ställa in eller ändra en användardefinierad inställning, till exempel ett användarlösenord
l
Ta reda på hur mycket minne datorn använder eller ange vilken typ av hårddisk som är installerad
Innan du använder systeminställningsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på skärmen i systeminställningsprogrammet
och sparar den för framtida behov.
Öppna systeminställningsprogrammet
1.
Starta (eller starta om) datorn.
2.
När den blå DELL™
-
logotypen visas måste du vara beredd eftersom F2
-meddelandet visas strax efter.
3.
Tryck omedelbart på <F2> när F2
-meddelandet visas.
4.
Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Microsoft
®
Windows
®
visas. Stäng sedan av datorn
och försök på nytt.
Alternativ i systeminställningsprogrammet
VIKTIGT!
Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i programmet. Vissa ändringar kan leda till att datorn
inte fungerar som den ska.
OBS!
När F2
-
meddelandet visas betyder det att tangentbordet har aktiverats. Det kan hända att meddelandet visas mycket snabbt, så var beredd på
att det visas och tryck sedan på <F2>. Om du trycker på <F2> innan meddelandet har visats händer inget.
OBS!
Beroende på dator och vilka enheter som är installerade kan det hända att alternativen i det här avsnittet inte finns eller att de inte visas exakt
som i den här listan.
System Information (systeminformation)
System Info (systeminformation)
Visar modellnamnet för datorn.
BIOS Info (BIOS-information)
Visar BIOS-version.
Service Tag
Visar servicenumret för datorn.
Asset Tag
Visar inventariebeteckningen.
Processor Type (processortyp)
Visar processortyp.
Processor Speed (processorhastighet)
Visar processorns hastighet.
Processor L2 cache (processorns L2-cache)
Visar storleken på processorns L2
-cache.
Memory Installed (installerat minne)
Visar total minnesstorlek.
Memory Available (tillgängligt minne)
Visar hur mycket minne som finns tillgängligt i
systemet.
Memory Speed (minneshastighet)
Visar minneshastigheten.
Memory Channel Mode (minneskanalläge)
Visar minneskanallägen.
¡
Enkelt
¡
Dubbelt
Memory Technology (minnesteknik)
Visar vilken minnestyp som används i datorn.
S
tandard CMOS Features (standard CMOS-funktioner)
Sample
This manual is suitable for devices