Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Dell Precision™ Workstation T1500 –
Servicehandbok
Obs, viktigt och varningar
Om du har köpt en dator i Dell™ n
-
serien gäller inte den information i det här dokumentet som rör Microsoft®
Windows
®
-operativsystem.
Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2009 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning av dessa dokument i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken som används i denna text:
Dell
,
DELL
-logotypen och
Dell Precision
är varumärken som tillhör Dell Inc.
ATI FirePro
är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices,
Inc.
Intel
och
Core
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Blu-ray Disc
är ett varumärke som tillhör Blu
-ray Disc Association.
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
och Start-knappen i
Windows Vista
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Andra varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse
av andra varumärken än sina egna.
December 2009
Rev. A00
Arbeta med datorn
Ta bort och sätta tillbaka delar
Layout för moderkortet
Specifikationer
Diagnostik
Systeminställningar
Lösenord
OBS!
Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
VIKTIGT!
Ger information om risk för skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om anvisningarna inte följs.
VARNING!
Ger information om risk för skada på egendom eller person, eller för livsfara.
Sample
This manual is suitable for devices