Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 4 of 49)

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 49
Käynnistysvalikko
Käynnistysvalikosta voit määrittää kerran suoritettavan käynnistysjärjestyksen avaamatta System Setup (Järjestelmän asetukset)
-
ohjelmaa. Tällä tavalla voit
lisäksi suorittaa diagnostiikan tietokoneessa.
System Setup (Järjestelmän asetukset)
-
ohjelman avaaminen käynnistysvalikosta:
1.
Käynnistä tietokone (tai käynnistä se uudelleen).
2.
Kun Dell™
-
logo tulee näkyviin, paina heti <F12>
-
näppäintä.
3.
Korosta vaihtoehto, joka käynnistää System Setup (Järjestelmän asetukset)
-ohjelman, ja paina <Enter>-
näppäintä
USB Storage
Function (USB-
tallennustoiminto)
(Oletus:
Enabled
(Käytössä))
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä USB
-massamuistilaitteiden tuen.
Onboard Audio
Controller
(Sisäinen
ääniohjain)
(Oletus:
Enabled
(Käytössä))
Ottaa integroidun ääniohjaimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Onboard LAN
Controller
(Sisäinen LAN
-
ohjain)
(Oletus:
Enabled
(Käytössä))
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sisäisen verkko
-ohjaimen.
Onboard LAN Boot
ROM (Sisäinen LAN
-
käynnistyksen ROM)
(Oletus:
Disabled
(Ei käytössä))
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä integroidun verkko
-
ohjaimen käynnistys
-ROMin.
Onboard Serial Port
(Integroitu
sarjaportti)
(Oletus:
Auto
(Automaattinen))
Määrittää, miten sarjaportti toimii.
Off
(Ei käytössä) poistaa portin käytöstä.
Oletusasetus Auto
(Automaattinen) määrittää liittimelle automaattisesti tietyn osoitteen
(
COM1
tai
COM3
).
Power Management (Virranhallinta)
ACPI Suspend Type
(ACPI-
keskeytystyyppi)
(Oletus:
S3
)
Määrittää tietokoneen keskeytystilan. Vaihtoehdot ovat
S1
, keskeytystila, jossa tietokone on käynnissä virransäästötilassa, ja
S3
,
keskeytystila, jossa monien osien virrankulutus on tavallista pienempi tai osat ovat kokonaan sammutettuina. Järjestelmämuisti on
kuitenkin käytössä.
AC Recovery (AC-
palautus)
(Oletus:
Off
(Ei
käytössä))
Määrittää, miten järjestelmä reagoi, kun verkkovirta kytketään sähkökatkon jälkeen.
Off
(Ei käytössä) määrittää järjestelmän
pysymään sammutettuna, kun verkkovirta kytketään. Järjestelmän käynnistyminen edellyttää etupaneelin virtapainikkeen
painamista.
On
(Käytössä) määrittää järjestelmän pysymään käynnissä, kun verkkovirta kytketään.
Last
(Viimeisin) määrittää
järjestelmän palaamaan virrankäyttötilaan, jossa se oli juuri ennen sammuttamista.
Low Power Mode
(Virransäästötila)
(Oletus:
Enabled
(Käytössä))
Kun
Low Power Mode
(Virransäästötila) on
Enabled
(Käytössä), etäkäynnistystapahtumat eivät enää käynnistä tietokonetta
Hibernate
(Lepotila)- tai
Off
(Virrankatkaisu) -tilasta integroidun verkko-ohjaimen kautta.
Resume LAN (Jatka
lähiverkosta)
(Oletus:
Enabled
(Käytössä))
Tämän asetuksen avulla tietokoneeseen voidaan kytkeä virta, kun verkkokortti tai etäaktivointiin soveltuva modeemi vastaanottaa
etäaktivointisignaalin.
Resume PS2 (Jatka
PS2-laitteesta)
(Oletus:
Enabled
(Käytössä))
Sallii tietokoneen käynnistyä PS2
-laitteen toiminnosta.
Resume RTC (Jatka
RTC:stä)
(Oletus:
Disabled
(Ei käytössä))
Määrittää automaattiset käynnistystilat seuraavasti:
l
Auto Power On Date (Automaattinen käynnistys päivämäärän perusteella) —
määrittää käynnistyspäivän.
l
Auto Power On Time (Automaattinen käynnistys kellonajan perusteella) —
määrittää käynnistysajan.
HUOMAUTUS:
Käynnistysvalikon muuttaminen ei muuta Järjestelmän asetukset
-
ohjelmaan tallennettua käynnistysjärjestystä.
Sample
This manual is suitable for devices