Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 2 of 49)

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 49
Takaisin sisällysluetteloon
Järjestelmän asennus
Dell Precision™ T1500
-
työaseman huolto
-opas
Yleiskatsaus
System Setup (Järjestelmän asetukset)
-
ohjelman avaaminen
System Setup (Järjestelmän asetukset)
Käynnistysvalikko
Yleiskatsaus
Järjestelmän asetuksissa voit
l
muuttaa järjestelmän kokoonpanotietoja laitteiden lisäämisen, muuttamisen tai poistamisen jälkeen
l
määrittää tai muuttaa käyttäjän valittavissa olevan asetuksen (kuten käyttäjän salasana)
l
tarkastaa käytettävissä olevan muistin määrän tai asettaa asennetun kiintolevyn tyypin
Ennen System Setup (Järjestelmän asetukset)
-
ohjelman käyttämistä kannattaa kirjata muistiin järjestelmän asetusnäytön asetukset tulevaa käyttöä varten.
Järjestelmän asetukset
-ohjelman avaaminen
1.
Käynnistä tietokone (tai käynnistä se uudelleen).
2.
Kun sininen DELL™
-
logo tulee näyttöön, seuraa tarkasti, milloin F2
-
kehote tulee näyttöön.
3.
Kun F2-
kehote tulee näyttöön, paina heti <F2>
-
näppäintä.
4.
Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft
®
Windowsin
®
työpöytä. Sammuta tämän
jälkeen tietokone ja yritä uudelleen.
System Setup (Järjestelmän asetukset)
MUISTUTUS:
Älä muuta tämän ohjelman asetuksia, ellet ole kokenut tietokoneen käyttäjä. Tietyt muutokset voivat saada tietokoneen toimimaan
virheellisesti.
HUOMAUTUS:
F2-
kehote ilmaisee, että näppäimistö on alustettu. Kehote näkyy näytössä vain hyvin lyhyen hetken. Seuraa tarkasti, milloin kehote tulee
näyttöön, ja paina heti <F2>
-
näppäintä. Jos painat <F2>
-
näppäintä ennen kehotteen näyttöön tulemista, näppäinpainallus ei vaikuta.
HUOMAUTUS:
tässä osassa kuvatut kohteet eivät välttämättä näytä samalta kuin tässä kaikissa tietokoneissa ja kokoonpanoissa.
System Information (Järjestelmätiedot)
System Info (Järjestelmätiedot)
Näyttää tietokoneen mallinimen.
BIOS Info (BIOS-tiedot)
Näyttää BIOS
-version.
Service Tag (Huoltomerkki)
Näyttää tietokoneen huoltomerkin.
Asset Tag (Laitetunnus)
Näyttää omaisuustarran.
Processor Type (Suoritintyyppi)
Näyttää suorittimen tyypin.
Processor Speed (Suoritinnopeus)
Näyttää suorittimen nopeuden.
Processor L2 cache (Suorittimen L2-
välimuisti)
Näyttää suorittimen L2
-
välimuistin koon.
Memory Installed (Asennettu muisti)
Näyttää muistin kokonaiskoon.
Memory Available (Muistia käytettävissä)
Näyttää järjestelmän käytössä olevan muistin.
Memory Speed (Muistin nopeus)
Näyttää muistin nopeuden.
Memory Channel Mode (Muistikanavatila)
Näyttää muistikanavatilat.
¡
Single (Yksi)
¡
Dual (Kaksi)
Memory Technology (Muistitekniikka)
Näyttää tietokoneessa käytetyn muistin tyypin.
S
tandard CMOS Features (CMOS-vakio-ominaisuudet)
System Time (Järjestelmän aika)
Tietokoneen ajan määrittäminen.
System Date (Järjestelmän päivämäärä)
Tietokoneen päiväyksen määrittäminen.
Sample
This manual is suitable for devices