Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Dell Precision™ T1500
-
työaseman huolto
-opas
Huomautukset, muistutukset ja varoitukset
Jos hankit Dell™ n Series
-
tietokoneen, tämän oppaan viittaukset Microsoft®
Windows
®
-
käyttöjärjestelmään eivät koske sinua.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2009 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.
Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
,
DELL
-logo ja
Dell Precision
ovat Dell Inc.:n tavaramerkkejä.
ATI FirePro
on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.
Intel
ja
Core
ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Blu-ray Disc
on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
Microsoft,
Windows,
Windows Vista
ja
Windows
Vistan
käynnistä
-painike
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin
omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Joulukuu 2009
versio A00
Tietokoneen käsittely
Osien lisääminen ja vaihtaminen
Emolevyn asettelu
Tekniset tiedot
Diagnostiikka
Järjestelmän asennus
Salasanat
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
MUISTUTUS:
MUISTUTUS varoittaa tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita noudateta.
VAROITUS:
VAROITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.
Sample
This manual is suitable for devices