Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 5 of 49)

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 49
Za vstop v nastavitev sistema z zagonskim menijem:
1.
Vklopite (ali znova za
ž
enite) ra
č
unalnik.
2.
Ko se pojavi logotip DELL™, takoj pritisnite <F12>.
3.
Ozna
č
ite mo
ž
nost vstopa v nastavitev sistema in nato pritisnite <Enter>
Nazaj na vsebino
OPOMBA:
Č
e spreminjate zagonski meni, s tem ne spremenite vrstnega reda zagona, ki je shranjen v programu sistemskih nastavitev.
This manual is suitable for devices