Dell Precision T1500 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Servicehåndbok for Dell Precision™ Workstation T1500
Merknader, forholdsregler og advarsler
Hvis du kjøpte en datamaskin i n
-
serien fra Dell™ gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet for operativsystemet Microsoft®
Windows
®
.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2009 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemerker som brukes i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen og
Dell Precision
er varemerker for Dell Inc.;
ATI FirePro
er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
og
Core
er enten varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation;
Blu-ray Disc
er et varemerke fra Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
og
Windows Vista
-
startknappen
er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene.
Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er deres egne.
Desember 2009
Rev. A00
Arbeide på datamaskinen
Fjerne og sette på plass deler
Hovedkortoppsett
Spesifikasjoner
Diagnostikk
System Setup (Systemoppsett)
Passord
MERK:
Et MERK-
avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORHOLDSREGEL:
En FORHOLDSREGEL angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
Sample
This manual is suitable for devices