Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 4 of 49)

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 49
Boot Menu (Opstartmenu)
In het opstartmenu kunt u een eenmalige opstartvolgorde instellen zonder System Setup te openen. U kunt deze procedure ook gebruiken om Diagnostics
(Diagnostiek) op uw computer uit te voeren.
(USB-controller)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
mogelijkheid om vanaf een USB-apparaat op te starten, uitgeschakeld.
USB Storage
Function (USB-
opslagfunctie)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
Schakelt ondersteuning voor USB-opslagapparaten in of uit.
Onboard Audio
Controller
(Geïntegreerde
audiocontroller)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
Hiermee schakelt u de audiocontroller op het moederbord in of uit.
Onboard LAN
Controller
(Geïntegreerde LAN
-
controller)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
Hiermee schakelt u de geïntegreerde netwerkcontroller in of uit.
Onboard LAN Boot
ROM (Geïntegreerde
LAN-opstart-ROM)
(standaard:
Disabled
(Uitgeschakeld))
Schakelt het opstart-
ROM van de geïntegreerde netwerkcontroller in of uit.
Onboard Serial Port
(Geïntegreerde
seriële poort)
(standaard:
Auto
(Automatisch))
Bepaalt hoe de seriële poort werkt.
Met
Off
(Uit) wordt de poort uitgeschakeld. Met
Auto
(Automatisch), de standaardinstelling, wordt een aansluiting automatisch
geconfigureerd met een bepaalde toewijzing (
COM1 of COM3
).
Power Management (Energiebeheer)
ACPI Suspend Type
(Type ACPI-
onderbreking)
(standaard:
S3
)
Stelt de onderbrekingsmodus van de computer in. De opties zijn
S1
, een onderbrekingsstatus waarbij de computer werkt in een
modus met laag energieverbruik, en
S3
, een onderbrekingsstatus waarbij het energieverbruik voor veel onderdelen is gereduceerd
of uitgeschakeld; het systeemgeheugen blijft echter actief.
AC Recovery
(Voedingsherstel)
(standaard:
Off
(Uit))
Hiermee wordt aangegeven hoe de computer reageert als de stroomtoevoer weer wordt ingeschakeld na een stroomstoring. Met
Off
(Uit) blijft de computer uitgeschakeld wanneer de stroomtoevoer weer wordt ingeschakeld. U moet op de aan-uitknop op het
voorpaneel drukken om het systeem in te schakelen. Met
On
(Aan) wordt het systeem ingeschakeld wanneer de stroomtoevoer weer
wordt ingeschakeld. Met
Last
(Laatste) keert de computer terug naar de laatste energiestatus waarin het systeem zich bevond
voordat de computer werd uitgeschakeld.
Low Power Mode
(Modus met laag
energieverbruik)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
Als
Low Power Mode
is ingesteld op
Enabled
(Ingeschakeld), zal de computer niet meer via de geïntegreerde netwerkcontroller door
"wakeup"-gebeurtenissen worden ingeschakeld vanuit
Hibernate
(slaapstand) of
Off
(uitgeschakeld).
Resume LAN
(Hervatten LAN)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
Met deze optie is het mogelijk de computer te laten opstarten wanneer de netwerkadapter of een geschikte modem een
ontwaaksignaal ontvangt.
Resume PS2
(Hervatten PS2)
(standaard:
Enabled
(Ingeschakeld))
Hiermee kan de computer inschakelen na een activiteit op een PS2-randapparaat.
Resume RTC
(Hervatten real-
time klok)
(standaard:
Disabled
(Uitgeschakeld))
Stelt de status voor automatisch inschakelen in via:
l
Auto Power On Date (Automatisch inschakelen op datum) - stelt de opstartdatum in.
l
Auto Power On Time (Automatisch inschakelen op tijd) - stelt de opstarttijd in.
Sample
This manual is suitable for devices