Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 2 of 49)

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 49
Terug naar inhoudsopgave
System Setup
Onderhoudshandleiding voor de Dell Precision™ Workstation T1500
Overzicht
System Setup openen
Opties voor System Setup
Boot Menu (Opstartmenu)
Overzicht
Gebruik System Setup voor de volgende taken:
l
Wijzigen van de systeemconfiguratie nadat u hardware hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd
l
Instellen of wijzigen van door de gebruiker te selecteren opties, zoals een wachtwoord
l
Lezen van de huidige hoeveelheid geheugen of het instellen van het type vaste schijf dat is geïnstalleerd
Voordat u System Setup gebruikt, is het verstandig de informatie in het System Setup-scherm te noteren zodat u deze later ter referentie kunt gebruiken.
System Setup openen
1.
Zet de computer aan of start deze opnieuw op.
2.
Wanneer het blauwe DELL™
-logo wordt weergegeven, wacht dan tot de F2-prompt wordt weergegeven.
3.
Druk meteen op <F2> zodra de F2-prompt wordt weergegeven.
4.
Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, dan moet u blijven wachten tot u het bureaublad van Microsoft
®
Windows
®
ziet. Sluit vervolgens de computer af en probeer het opnieuw.
Opties voor System Setup
VOORZICHTIG:
wijzig de instellingen voor dit programma alleen als u een zeer ervaren computergebruiker bent. Bepaalde wijzigingen kunnen ervoor
zorgen dat uw computer niet meer goed werkt.
OPMERKING:
de F2
-
prompt geeft aan dat het toetsenbord is geïnitialiseerd. Deze prompt kan zeer snel worden weergegeven. Wacht dus tot deze
wordt weergegeven en druk dan op <F2>. Als u op <F2> drukt voordat daarom wordt gevraagd, gaat die toetsaanslag verloren.
OPMERKING
: mogelijk wijken de items in dit gedeelte enigszins af van de daadwerkelijke weergave. Dit is afhankelijk van uw computer en de
geïnstalleerde apparaten.
Systeeminformatie
System Info (Systeeminformatie)
Geeft de naam van het computermodel weer.
BIOS Info (BIOS-informatie)
Geeft de BIOS-versie weer.
Service Tag (Serviceplaatje)
Geeft de servicetag van de computer weer.
Asset Tag (Inventarislabel)
Geeft het inventarislabel weer.
Processor Type (Processortype)
Geeft het type processor weer.
Processor Speed (Processorsnelheid)
Geeft de snelheid van de processor weer.
Processor L2 Cache (L2-cache van processor)
Geeft de capaciteit van het L2-cachegeheugen van
de processor weer.
Memory Installed (Geïnstalleerd geheugen)
Geeft de totale geheugencapaciteit weer.
Memory Available (Beschikbaar geheugen)
Geeft de beschikbare hoeveelheid geheugen in de
computer weer.
Memory Speed (Geheugensnelheid)
Geeft de geheugensnelheid weer.
Memory Channel Mode (Geheugenkanaalmodus)
Geeft een overzicht van geheugenkanaalmodi.
¡
Enkelvoudig
¡
Tweevoudig
Memory Technology (Geheugentechnologie)
Geeft het type geheugen weer dat in de computer
wordt gebruikt.
S
tandard CMOS Features (Standaardfuncties CMOS)
Sample
This manual is suitable for devices